14 kwietnia 2021 10:00

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy dokument: pt.: „KCMRM-CT-PR-22 Procedury awaryjne użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM” – wersja 3.0.

W dniu 14 kwietnia 2021 roku został wprowadzony do użytku i jednocześnie udostępniony użytkownikom PZŁ SWD PRM nowy dokument pt.: „KCMRM-CT-PR-22 Procedury awaryjne użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM” – wersja 3.0.

Wskazana procedura zastępuje udostępniony użytkownikom Systemu w dniu 22 grudnia 2020 roku dokument pt.: „Uruchomienie aplikacji DGT DCA na Konsoli Dyspozytorskiej w trybie awaryjnym”.

„KCMRM-CT-PR-22 Procedury awaryjne użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM” wprowadza jednolity sposób postępowania użytkowników końcowych PZŁ SWD PRM w sytuacji nieprawidłowego działania Systemu, uniemożliwiającego korzystanie z aplikacji DGT DCA oraz zmian w funkcjonalności awaryjnego logowania do aplikacji DGT DCA.

Procedury awaryjne użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM są podstawowym dokumentem zawierającym opis możliwych awarii oraz sposoby postępowania użytkownika końcowego w przypadku ich wystąpienia. Dokument będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne scenariusze awaryjne.

Informacje zawarte w dokumencie obowiązują wszystkich użytkowników końcowych PZŁ SWD PRM, w szczególności dyspozytorów medycznych przyjmujących oraz pełniących funkcję głównego dyspozytora i jego zastępcy, realizujących zadania związane z obsługą zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach.

Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w repozytorium Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (dostęp wyłącznie z sieci OST 112).

Dokument wraz z pismem przewodnim został przekazany do Urzędów Wojewódzkich celem dalszej dystrybucji do użytkowników końcowych.

Wróć do aktualności