06 kwietnia 2021 10:00

RFC 5/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM – etap 2 (funkcjonalności związane z SWD PRM 2.0) – przekazane do wyceny do Wykonawcy

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji modyfikacji RFC 5/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM – etap 2 (funkcjonalności związane z SWD PRM 2.0), przekazaliśmy ww. RFC do Wykonawcy celem wyceny.

Celem projektu jest wprowadzenie niezbędnych zmian związanych z integracją nowego Modułu  Koordynatora oraz Modułu CO LPR z PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia jest implementacja mechanizmów i webservice’ów umożliwiających wymianę danych oraz integrację Modułu Koordynatora oraz Modułu CO LPR z PZŁ SWD PRM opisaną szczegółowo w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM.

W ramach realizacji tego RFC m. in. zostanie zrealizowane:

 • dodanie funkcjonalności w Module Koordynatora umożliwiającej za pośrednictwem PZŁ SWD PRM zainicjowania połączenia z numerem podanym, jako numer telefonu Wzywającego poprzez kliknięcie przycisku  Połącz ponowniez okna Zdarzenia
 • dodanie funkcjonalności w Module Koordynatora umożliwiającej zainicjowanie połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy z okna Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku Zadzwoń oraz Odsłuchaj (w przypadku połączeń trójstronnych – dwa odrębne przyciski). Dodatkowo powinna być możliwość połączenia telefonicznego do służby dyżurnej Policji/PSP i CPR biorących udział w Zdarzeniu za pomocą przycisków Połącz z PSP, Połącz z Policją, Połącz z CPR
 • dodanie mechanizmu automatycznego logowania na odpowiedni profil na Konsoli Dyspozytorskiej (KD) po zalogowaniu użytkownika do SWD PRM w Module Koordynatora oraz Module CO LPR
 • dodanie mechanizmu automatycznego blokowania, wylogowywania i przechodzenia na przerwę na KD w aplikacji DGT DCA, odpowiadającemu statusowi pracy w Module CO LPR
 • dodanie mechanizmu umożliwiającego automatyczne zalogowanie do kolejki HLD odpowiednio w Module Koordynatora oraz Module CO LPR: HLD-SZT, HLD-DM-COLPR, HLD-DL-COLPR, HLD-LZRM, HLD-WKRM
 • wprowadzenie identyfikacji osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na KD powoduje wywołanie funkcji otwarcia formatki „Nowe połączenie” w Module CO LPR, pod warunkiem istnienia danego numeru w CKT – funkcjonalność obejmuje zarówno zdarzenia jak i transportu
 • dodanie mechanizmu w Module CO LPR, który podczas dysponowania LZRM w czasie gdy jest pora „noc”, w wyświetlanym oknie „Realizacja misji HEMS w nocy” i zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem Zatwierdź i zadzwoń, wykona żądanie nawiązania połączenia wychodzącego do KD w MS LZRM
 • dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej za pośrednictwem PZŁ SWD PRM zainicjowania połączenia poprzez kliknięcie przycisku Połącz ponownie
 • dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej dla Zdarzenia HEMS zainicjowanie  połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy z okna Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj
 • dodanie możliwości połączenia telefonicznego do służby dyżurnej Policji/PSP i CPR biorących udział w Zdarzeniu HEMS za pomocą przycisków „Połącz z PSP”, „Połącz z Policją”, „Połącz z CPR
 • dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej dla Transportu zainicjowanie  połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy z okna Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj
 • dodanie możliwości inicjacji połączenia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu listy Zdarzeń w Module Koordynatora oraz z poziomu listy Zdarzeń HEMS/Transportu w Module CO LPR poprzez rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wierszu zdarzenia – funkcjonalność ta będzie obejmowała dodanie odpowiednio opcji „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT
 • dodanie możliwości inicjacji połączenia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu okna Zdarzenia w Module Koordynatora oraz z poziomu okna Zdarzenia HEMS /Transportu w Module CO LPR poprzez dodanie odpowiedniego przycisku „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT” w sekcji „Zadysponowany
 • dodanie możliwości dzwonienia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu szczegółów zespołu wybranego z listy zespołów w Module Koordynatora oraz Module CO LPR poprzez dodanie odpowiedniego przycisku „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT”

Projekty ww. RFC uzyskał akceptację Członków Rady. ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

W kolejnym etapie realizacji prac nad dokumentem RFC po uzyskaniu wyceny od Wykonawcy nastąpi jej weryfikacja.

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumentach znajdujących się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_05_2021_KCMRM_SWDPRM-Integracja-z-PZŁ-SWD-PRM-etap-II-wersja-2.1-wersja-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-06-03-Projekt-Techniczny-Integracji-SWD-PRM-z-PZŁ-SWD-PRM-wersja-3.0-podpisany-przez-Gabos-i-KCMRM.pdf

Wróć do aktualności