13 października 2021 21:51

Rozpoczęliśmy pilotaż integracji łączności radiowej PRM z PZŁ SWD PRM

W dniu 11 października 2021 r. rozpoczął się pilotaż integracji łączności radiowej funkcjonującej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) z Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie małopolskim.

Od dnia dzisiejszego tj. od 13 października, dyspozytorzy medyczni wysyłający z DM06-01 w Krakowie oraz DM06-02 w Tarnowie, obsługujący biorące udział w pilotażu obszary dysponowania, mogą prowadzić korespondencje radiową z wykorzystaniem konsol dyspozytorskich z zainstalowaną aplikacją DGT DCA, poprzez którą prowadzą korespondencję zarówno z obszaru łączności telefonicznej jak i łączności radiowej.

W ramach ww. pilotażu zintegrowane zostały różne typy łączności radiowej:

  • cyfrowy Idas Single Site Conventional – używany przez dyspozytorów medycznych z DM06-01 do komunikacji głosowej z zespołami ratownictwa medycznego (ZRM),
  • analogowy z wywołaniem selektywnym Select 5 – używanym przez dyspozytorów medycznych z DM06-01 przy zadysponowaniu ZRM z miejsca stacjonowania jako dodatkowe powiadomienie,
  • cyfrowy MotoTurbo – używany przez dyspozytorów medycznychz DM06-02 do komunikacji głosowej z ZRM.

Integracja łączności radiowej opiera się o komunikację z wykorzystaniem sieć OST 112, łączącą rozwiązania radiowe działające lokalnie w terenie woj. małopolskiego poprzez Centralny Punkt Styku z infrastrukturą PZŁ SWD PRM.

Realizacja pilotażu jest związana z zadaniem 2 budowy PZŁ SWD PRM – obejmującym swym zakresem rozszerzenie funkcjonalności części telefonicznej o obsługę łączności radiowej. Funkcjonalności PZŁ SWD PRM wdrożone w ramach zadania 1 (część telefoniczna) zostały rozszerzone o możliwą integrację w skali kraju systemów radiowych wykorzystywanych w systemie PRM. Komunikacja dyspozytora medycznego z ZRM jest realizowana z wykorzystaniem jednolitej w skali kraju aplikacji DGT DCA dostępnej na Konsoli Dyspozytorskiej – unifikacja komunikacji dyspozytorów medycznych z ZRM.

W ramach wdrożonego rozwiązania została zastosowania jednoznaczna identyfikacja ZRM – dynamiczne powiązanie nazwy zespołu z używanym radiotelefonem przy współpracy z SWD PRM. Dodatkowo wprowadzono jednolity sposób rejestracji korespondencji radiowej w kraju.

Jedną z istotniejszych funkcjonalności jaka została zaimplementowana to wdrożenie mechanizmów zastępowalności dyspozytorni medycznych w zakresie łączności radiowej – możliwość dysponowania ZRM przez dowolnego dyspozytora medycznego w kraju z wykorzystaniem łączności radiowej – odporność na awarie i niedostępność komercyjnych operatorów telefonów komórkowych.

Poniżej na grafice przedstawiono sposób organizacji systemu łączności radiowej w systemie PRM jaki występuje obecnie oraz model docelowy, który jest obecnie testowany w ramach pilotażu.

Łączność radiowa w systemie PRM – model obecny przed realizacją pilotażu

Łączność radiowa w systemie PRM – model docelowy

 

Mechanizm zastępowalności dyspozytorni medycznych w zakresie łączności radiowej – model docelowy

Wróć do aktualności