Inicjatywy użytkowników 2022

Poniżej prezentujemy zgłoszone przez użytkowników w 2022 roku inicjatywy rozwoju SWD PRM, które przeszły analizę oraz wstępną ocenę dokonaną przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasadności wprowadzenia w SWD PRM nowej funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności – zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

Zostały one następnie przekazane do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego celem przygotowania wstępnej analizy zasadności modyfikacji, oceny technicznych możliwości wdrożenia proponowanych zmian w SWD PRM i ich wpływu na system.

 

Wykaz inicjatyw użytkowników przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do KCMRM jest dostępny poniżej.

 

 

 

Adobe Acrobat Reader 2022-02-09-Formularz-zgloszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-2_01_2022-Lokalizacja-miejsca-zdarzenia-poprzez-współrzędne-geograficzne.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-02-09-Formularz-zgloszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-3_01_2022-Przyjęcie-zgłoszenia-z-rozpoznaniem-nagłe-zatrzymanie-krążenia.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-05-05-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-4-2022-Edycja-KZW-oraz-KMCR-z-poziomu-zakładki-SIM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-05-05-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-5-2022-Dodanie-możliwości-przełączenia-konsoli-ze-stanowiska-WKRM-na-Dyspozytornię-Medyczną.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-05-09-Tabela-status-zgłoszonych-inicjatyw-użytkowników-rok-2022-SWD-PRM_TD.docx.pdf

Skip to content