09 kwietnia 2021 15:00

Udostępniliśmy nową wersję dokumentu: KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika Modułu Administratora SWD PRM – wersja 5.6

W związku z przygotowaniami do udostępnienia w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego nowej wersja Modułu Administratora (44.4) oraz nowa wersja oprogramowania serwerowego (44.5), Zespół Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) przygotował aktualizację dokumentu pt.: “KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika Modułu Administratora SWD PRM”– wersja 5.6.

Zmiany w ww. dokumencie wynikają z realizacji:

 • etapu 1 RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych z dokumentacji medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz poprawki optymalizujące działanie SWD PRM
 • RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku dla W2 i PLI CBD

Wprowadzone zmiany obejmują (w zakresie realizacji ETAPU 1 RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM): 

 • rozszerzenie formatki: “Nowy podmiot“, “Modyfikacja podmiotu“, “Szczegóły podmiotu
 • dodanie możliwości wprowadzenia do bazy danych certyfikatów WSS oraz TLS dla podmiotów
 • dodanie funkcjonalności obejmującej możliwość zmiany/nadpisania certyfikatu oraz hasła
 • wprowadzono szyfrowanie hasła w bazie danych RSA z użyciem klucza publicznego i prywatnego

Wprowadzone zmiany obejmują (w zakresie realizacji RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM): 

 • dodanie możliwości zdefiniowania w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRN) dwóch, redundantnych punktów styku wykorzystywanych w komunikacji z Systemem Informatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego  (SICPR) oraz  z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą  Danych (PLICBD)
 • zostanie zrealizowana modyfikacja nazwy parametru  PLICBD_ADDRESS na PLICBD_ADDRESS_POK – parametr obowiązkowy
 • dodany zostanie parametr  PLICBD_ADDRESS_ZOK – parametr obowiązkowy
 • zostanie zrealizowana modyfikacja nazwy parametru  SIWCPR_ADDRESS na SIWCPR_ADDRESS _POK – parametr obowiązkowy
 • dodany zostanie parametr  SIWCPR_ADDRESS _ZOK – parametr obowiązkowy
 • nastąpi modyfikacja oprogramowania serwerów aplikacyjnych uwzględniająca ww. zmiany

Wdrożenie niezależnych loadbalanców F5 w POK i ZOK umożliwiło prowadzenia komunikacji z systemami zewnętrznymi przez loadbalancery co umożliwia szyfrowanie połączenia na ich poziomie. Po zrealizowaniu ww. RFC serwery aplikacyjne będą komunikowały się z loadbalanceram a loadbalancer bezpośrednio z systemem zewnętrznym.  Ze względu na istnienie dwóch ośrodków krajowych, konieczne jest umożliwienie zdefiniowania w SWD PRM dwóch, redundantnych punków styku którymi są loadbalancery F5 w POK i ZOK

Ww. dokument został udostępniony w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz na FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM 

Obecnie trwają końcowe testy nowej wersja oprogramowania w środowisku szkoleniowym. W przypadku pozytywnych wyników nowe funkcjonalności udostępnione w ww. RFC wraz pakietem poprawek optymalizujących działanie SWD PRM zostaną udostępnione w środowisku produkcyjnym. Planowana data udostępnienia nowej wersji SWD PRM w środowisku produkcyjnym to 15 kwietnia 2021 roku (czwartek).

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Dodatkowo Zespół Rozwoju KCMRM przygotował dla użytkowników skróconą informację o nowej wersji, zawierającą szczegółowy opis zmian. Dokument został również zamieszczony w wersji elektronicznej na FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM oraz w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz poniżej jako załącznik

 

Adobe Acrobat Reader RFC_24_2020_KCMRM_SWDPRM-Przekazywanie-danych-dokumentacji-medycznej-do-SIM-wersja-2.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-etap-2.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-08-06-Zał.-1-do-RFC-24_2020_KCMRM_SWDPRM-P1-DS-E3c-Dokumentacja_integracyjna_2019_08_02-2.zip

Adobe Acrobat Reader RFC_12_2021_KCMRM_SWDPRM-Dodanie-redundantnego-punktu-styku-do-interfejsu-W2-i-PLI-CBD-wersja-2.0-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader Informacja-o-wersji-44.4-RFC-24-2020-SIM-etap-1-i-RFC-12-2021.pdf

Wróć do aktualności