23 listopada 2021 15:00

Uzyskaliśmy akceptację MZ dla specyfikacji modyfikacji RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B

Uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B. Wcześniej dokument uzyskał akceptację Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM zostało opracowane w związku z planowanym zakupem nowych konsol dyspozytorskich dla użytkowników Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM na stanowiskach: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego, spełniających warunki zawarte w dokumencie pt.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”.

Zgodnie z ww. dokumentem konsole dyspozytorskie typu B będą miały większą przekątną matrycy, większą rozdzielczość oraz różne proporcje krawędzi ekranu w stosunku do obecnie użytkowanych konsol dyspozytorskich przez użytkowników PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia są nowe profile aplikacji DGT DCA dla ról: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego przystosowane do parametrów technicznych konsol dyspozytorskich typu B, zgodnie z ww. specyfikacją.

Przykładowy widok okna głównego aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu planowane są:

  • zmiany w aplikacji DGT DCA dotyczące widoku podmenu “Panelu Kafli“:

 

Przykładowy widok podmenu “Panelu Kafli” w oknie głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

  • zmiany w projekcie aplikacji DGT DCA dotyczące rozmieszczenia poszczególnych paneli w stosunku do profili GDM, ZGDM oraz DMW przygotowanych na KD typu A

 

Rozmieszczenie poszczególnych paneli w widoku głównym DGT DCA w oknie głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

  • dodanie w „Panelu Radia” dodatkowej zakładki z grupami radiowymi „Grupy ZRM”, w której będą kafle grup radiowych skonfigurowanych dla danego ZRM

 

Zakładka „Grupy ZRM” w „Panelu Radia” w oknie głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

Dokument zostanie przekazany do Wykonawcy celem wyceny prac.

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_03_2021-Przystosowanie-profili-DGT-DCA-dla-GDM-ZGDM-oraz-DMW-do-KD-typu-B-wer.-1.1-wersja-zaakceptowana-przez-MZ.pdf

Wróć do aktualności